Рецензії

Рецензії на ОПП підготовки студентів другого (магістерського) рівня освіти спец. 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) факультету математики та інформатики РДГУ:

Антоневич Ю.А. - голова циклової комісії інформактики і КТ, викладач інформатики, викладач-методист Державного вищого навчального закладу "Рівненський коледж економіки та бізнесу"

Михасюк К.В. - к.п.н., заступник директора з навчальної роботи Рівненського економіко-технічного коледжу НУВГП

Осадчий В.В. - завідувач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, д.п.н, професор

Андрій Хмельник (2020) - виконавчий директор ГС "Рівне ІТ кластер"

Андрій Хмельник (2021) - виконавчий директор ГС "Рівне ІТ кластер"

Кот В.В. - к.т.н., спеціаліст вищої категорії, викладач Відокремленого структурного підрозділу "Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і псиродокористування України"

Ряба Л.С. - викладач вищої категорії спеціальних дисциплін комп’ютерних наук Вищого професійного училища № 1 м. Рівного

Присяжнюк О.В. - Python developer, Codevog, к.т.н., доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій НУВГП

Сікора Ярослав (2020) - завідувач кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету ім. І. Франка, к.п.н, доцент

Сікора Ярослав (2021) - завідувач кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету ім. І. Франка, к.п.н, доцент 

Кравець Ю.І. - голова Рівненської обласної ради профспілки працівників освіти і науки України

Уляна Остапчук (2020) - здобувач вищої освіти другого магістерського рівня РДГУ

Уляна Остапчук (2021) - здобувач вищої освіти другого магістерського рівня РДГУ

Тетяна Прокопчук (2020) - здобувач вищої освіти другого магістерського рівня зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) спеціалізації 015.39 Цифрові технології РДГУ

 

Контактна інформація

33028, м. Рівне, вул. Пластова, 31,
каб. 306

  • dummy kiktmvi@rshu.edu.ua

На правах реклами

Search