Вибіркові курси

індивідуальна освітня траєкторія

Інструкція для студентів про порядок формування пакету вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік

Форма для вибору дисциплін

Анотації дисциплін

№ з/п
Назва дисципліни Викладач Семестр Кількість кредитів Анотація в pdf
1 Технологія віртуальної та доповненої реальності Шроль Т.С., канд. пед. наук, доцент 2 3 перегляд
2 Технологія створення ігрових додатків Шроль Т.С., канд. пед. наук, доцент 3 3 перегляд
3 Педагогічний менеджмент в професійній освіті Шліхта Г.О. канд. пед. наук, доцент 2 3 перегляд
4 Інформаційна безпека Шинкарчук Н.В., канд. техн. наук, доцент 2 3 перегляд
5 Моніторинг якості освітнього процесу Войтович І.С., докт. пед. наук, професор 2 3 перегляд
6 Технології кросплатформенного програмування Петренко С.В., канд. пед. наук, доцент 2 3 перегляд
7 Тестування програмного забезпечення Назарук М.В., канд. техн. наук, доцент 2 4 перегляд
8 Тенденції об’єктно орієнтованого програмування Гаврюсєв С.М., ст.в. 3 3 перегляд
9

Сучасні технології WEB-розробки

Батишкіна Ю.В., канд. техн. наук, доцент 2 3 перегляд
10 Технології змішаної та неформальної освіти Павлова Н.С., канд. пед. наук, доцент 3 4 перегляд
11 Цивільна безпека Глінчук Ю.О., канд. пед. наук, доцент 3 1,5 перегляд
12 Соціальна філософія Панчук І.І., докт. філос. наук, професор 2 3 перегляд
13 Філософія і методологія науки Сорочинська Т.А., канд. пед. наук, доцент 2 3 перегляд
14 Інноваційні технології в прфесійній освіті Гнедко Н.М., канд. пед. наук, доцент 3 3 перегляд
15 Охорона праці в галузі Глінчук Ю.О., канд. пед. наук, доцент 3 3 перегляд
16 Засоби програмування мультимедійних систем Шроль Т.С., канд. пед. наук, доцент 2 3 перегляд

 

Положення про вибір дисциплін та формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти 

Вибіркові дисципліни кафедри ІКТ та ВМІ

Контактна інформація

33028, м. Рівне, вул. Пластова, 31,
каб. 205

  • dummy kiktmvi@rshu.edu.ua

На правах реклами

Search